home > bemutatkozás > történet
 
Keresés az egész oldalon:
 

 

 

Felhasználónév:

Jelszó:

Regisztráció
Elfeljtett jelszó?

 

 

 
 

 

 

Email beállítások, jelszó csere

 

 

 
Mi a kedvenc műsorod a Gotthárd TV-n?

Híradó

Képújság

Sportműsorok (kosárlabda/kézilabda)

Bepillantó

Mura-Rába TV

Mesepalota

Idősek magazinja

Kerekasztal

Testületi ülés

Kulturális műsorok

Egyéb
   
 
 

 

A Városi TV megalakulása

Szentgotthárdon a Városi Televízió létrehozásának gondolata, illetve a kábelhálózat kiépítésének ötlete 1992-ben született meg. A megvalósítás csaknem egy évig nyugvóponton maradt, a helyi TV ügye csak ezután került ismét elő. Monek László Szentgotthárd akkori alpolgármestere vetette fel a médium létrehozásának ötletét. A '90-es évek elején készített felmérések, lakósági fórumok a terv megvalósítását indokolták, melyhez azonban mindenekelőtt egy kábelhálózat kiépítésére volt szükség. A képviselőtestület tagjai eltérő módon fogadták a kezdeményezést. A városatyák közül volt, aki a távolabb eső városrészek hátrányos helyzetét elemezte, más viszont halaszthatatlan ügyként tekintett rá, s esztétikai szempontból tartotta fontosnak, hogy a városból eltűnjön a parabolaantenna rengeteg.

A konfliktushelyzetet feltehetően az okozta, hogy a Városi TV támogatásáról nem az évi költségvetés tárgyalásakor döntöttek, hanem akkor, amikor már csak a tartalékok terhére lehetett megkezdeni a munkákat. A szavazáskor végül a képviselők közül ketten tartózkodtak, ketten pedig nemmel szavaztak. Így hét vokssal elfogadták a Városi TV alapításának tervét.

 

A kábelrendszer kiépítése Szentgotthárdon

Szentgotthárdon a '90-es évek elején egy ún. közösségi antenna rendszer működött, ami nem igazán volt korszerű. A kábelrendszer kiépítését 1994 májusában kezdték, tervezője Németh László volt.
Korábban a z építkezések során minden házat elláttak egy központi antennával, így egy főállomás és a városban szembetűnő antenna rengeteg biztosította azt, hogy a TV csatornák eljussanak a lakásokba. Az évek során ezek a régi rendszerek sorra meghibásodtak, javíttatásuk pedig a lakóházaknak tulajdonosaira jelentős költségeket rótt. Az ezt követően kiépített ún. soros hálózatok sem tudták kielégíteni az igényeket. Ez a megoldás nem tette lehetővé a csatorna-bővítést, az egyes lakásokban élők nem kérhettek különböző program csomagokat és extra szolgáltatások nyújtására sem volt lehetőség. Napról-napra egyre több minőségi probléma merült fel, a berendezések korszerűsítésre szorultak. Ilyen előzmények indokolták az ún. csillagpontos rendszer kiépítését a minőség és bővíthetőség jegyében.

Ma már van arra mód, hogy minden lakás program csomagot választhasson, ha szükséges most már HBO-t is kérhetnek egymástól függetlenül az előfizetők. Ezt a hálózatot kellett minden épületben megvalósítani, figyelembe véve, hogy karbantartható és bővíthető legyen. E szempontok mellett a tervezésnél a jövőre is gondolni kellett. Minden épület ellátását figyelembe kellett venni, függetlenül attól, hogy a kivitelezés kezdetén kérte e egy adott ház a rendszerhez kapcsolódást vagy sem. Ha ma például Szentgotthárdon a Hunyadi úton egy lakó elő szeretne fizetni a kábelrendszer szolgáltatásaira, a televízió ügyfélszolgálatán jelzett igényét követően a rendszertervek alapján előkereshető, hogy az épület melyik csillagponton van, így az ügyfél már rövid időn belül nézheti az adásokat.
A kivitelező csapat jó szakmai előélettel rendelkezett, több hasonló rendszer kivitelezése fűződött nevükhöz. Először a főállomás kiépítésére került sor, melyet a következő kivitelezési ütemben a városrészek különböző területeinek az ellátása követett. A kábelhálózat kiépítése több lépcsőben valósult meg: első körben (1994) a városközpont hat utcája és a főállomás kiépítésére került sor. Az akkori becsült előfizetői szám 300 körül mozgott. Ezt követte (1995) a zsidai fejlesztés, majd (1996) a Rába, a Széchenyi út ás a Zsida patak által határolt terület kiépítése, ahol kb. 500-an fizettek elő. Negyedik körben (1997) a kethelyi városrész és a Rába - vasút közti terület, végül (1998) Rábatótfalu eleje és Máriaújfalu kábelhálózata következett. Ezzel az öt lépcsővel mintegy kétezer háztartás kapcsolódott be a hálózatba, s egyre nagyobb területen vált foghatóvá a televízió műsora.

Az újításokat a város lakói kétkedve fogadták, ám rövid időn belül maguk is megtapasztalhatták az átépítés előnyeit. Korábban rendszeresen ismétlődő probléma volt a soros rendszer megrongálása, a díjat nem fizetők hálózatra kapcsolódása. A csillagpontos rendszer kiépítésével ezek a gondok megszűntek.

 

Városi TV szervezeti formája

A Városi Televízió szervezetileg évekig a Művelődés Házához tartozott. Az intézmény keretein belül, önálló szakfeladatként, önálló költségvetéssel működött a Városi TV, a szakmai munkát a főszerkesztő irányította. Változást a Művelődési Ház számára a gazdasági, adminisztrációs feladatok átvállalása és a munkáltatói jogok gyakorolása jelentett. Ez utóbbinak nem volt különösebb jelentősége, mert a TV-nél ekkor még nem dolgozott főállású munkatárs. A működésbe viszont beleszólása volt a Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezetnek (GAMESZ) is. Hozzájuk folytak a reklámbevételek. Öt év eltelte után 1998-ban vetődött fel a Városi TV önálló szervezeti formába öntésének gondolata. Ekkor a kábelrendszer üzemeltetését is a TV-hez csatolták, neve így Szentgotthárd Városi Televízió Kht. helyett Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kht. lett.

 

A szolgáltatás igénybevételének módja

A kábeltelevízió Kht. előfizetői illetve ügyfelei megfelelő tájékoztatása érdekében, valamint a felmerülő igények kielégítésére, a szolgáltatással kapcsolatos reklamációk, észrevételek intézésére ügyfélszolgálatot és hibabejelentő szolgálatot működtet. Közszolgálati és szabadon fogható, földi és műholdas rádió és televízió műsorok eljuttatása történik az ügyfelekhez, kábeles műsorelosztás útján. Alapszolgáltatásként a rendszeren közvetített televízió csatornáknak kódolatlanul kell eljutniuk a Kábel TV hálózatra kapcsolt előfizetőhöz. Mindez előfizetői szerződés alapján vehető igénybe. Amennyiben az előfizető nem rendelkezik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hozzáférési ponttal, akkor a televízió vállalja annak kiépítését. Fontos leszögezni, hogy a Városi TV csak a szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget, az érdekkörén kívül eső okokból történő műszaki hibákért és vételkiesésért nem. Nem tehet arról, ha rossz a földi, műholdas vagy kazettás műsorok minősége, s az adások szüneteltetéséért, megszűnéséért, a külső zavarokból eredő vételi hibákért sem érdemes a helyi TV-t szidni. Természetesen a nemzetközi megállapodásokból és hazai jogszabályokból eredő műsorkiesésekről sem tehet. A kábeltelevíziós szolgáltatást csak Szentgotthárd saját körzetének helyi fejállomásán keresztül vehető igénybe, más hálózatról nem érhető el. A Kht. folyamatosan törekszik az általa üzemeltett rendszer korszerűsítésére, szolgáltatásainak fejlesztésére és bővítésére.