home > hírek > újdonságok
 
Keresés az egész oldalon:
 

 

 

Felhasználónév:

Jelszó:

Regisztráció
Elfeljtett jelszó?

 

 

 
 

 

 

Email beállítások, jelszó csere

 

 

 
Mi a kedvenc műsorod a Gotthárd TV-n?

Híradó

Képújság

Sportműsorok (kosárlabda/kézilabda)

Bepillantó

Mura-Rába TV

Mesepalota

Idősek magazinja

Kerekasztal

Testületi ülés

Kulturális műsorok

Egyéb
   
 
 

 

2017-03-30 14:46:51
NYILATKOZAT

Az Önkormányzati TV felvételének szó szerinti leirata

Alulírottak, mint Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, Szentgotthárd város jó hírnevének megőrzése érdekében az alábbi közös nyilatkozatot tesszük:

Teljes mértékben elhatárolódunk Szalainé Kiss Edina képviselő által 2017. március 23-án a Gotthárd TV rendkívüli híreiben elmondott sajtótájékoztatójában foglaltaktól.

Képviselői minőségünkben sért bennünket, hogy Szalainé Kiss Edina önkormányzati képviselő eljárása során annak látszatát keltette, hogy ő a képviselő-testület megbízása alapján járt el, végzett ellenőrzéseket, volt jogosult karbantartási folyamatokat dokumentálni a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Gotthárd-Therm Kft. vonatkozásában.
A képviselő-testülettől semmiféle ellenőrzésre felhatalmazást nem kapott.

Felszólítjuk olyan helyreigazító közlemény közzétételére minden olyan médiában, ahol az megjelent, hogy Szalainé Kiss Edina önkormányzati képviselő, mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan! Továbbá, mely tényeket tüntet fel hamis színben, és ehhez képest melyek a valós tények.

Kifogással élünk a módszer ellen, ahogyan Szalainé Kiss Edina önkormányzati képviselő, Dr. Dancsecs Zsolt jegyző és Dr. Gábor László irodavezető 2017. március 14-én a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület előzetes tájékoztatása nélkül feljelentést tettek a Gotthárd-Therm Kft. ellen. Ennek következtében az esetlegesen felmerült visszaéléseket kész tényként közölték, melyeket a média nagy része elferdítve tett közzé.

Felszólítjuk Szalainé Kiss Edina önkormányzati képviselőt, a jövőben tartózkodjon attól a magatartástól, hogy képviselőként visszaélve képviselői jogaival, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó jogosultságokkal éljen!

Teljes mértékben elhatárolódunk Bana Tibor országgyűlési képviselő és Lábodi Gábor önkormányzati képviselő 2017. március 24-én tett nyilatkozataitól, melyben azt állították, hogy a Gotthárd-Therm Kft. elleni - még csak két napja nyomozati szakaszban lévő - eljárás során már megállapítást nyert, hogy sorozatos bűncselekmények történtek és már az okozott kár nagyságát is tudni vélték. A sajtótájékoztató keretében további valótlan állítások is elhangzottak.

Kijelenthető, hogy Bana Tibor országgyűlési képviselő és Lábodi Gábor önkormányzati képviselő az elmúlt napokban kifejtett tevékenységükkel jóvátehetetlen kárt okoztak a városnak és ezen belül a fürdőnek.

Felszólítjuk őket, hogy a jövőben Szentgotthárdért, nem pedig folyamatosan Szentgotthárd ellen tevékenykedjenek!

Mint a közös nyilatkozatot tevő képviselők kinyilvánítjuk, hogy munkánkat a jövőben is a ránk vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kívánjuk végezni. Azaz: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, illetve a Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. számú önkormányzati rendeletébe foglalt Szentgotthárd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata szerint.

A nyomozóhatóság eljárásától függetlenül, felszólítjuk a Gotthárd-Therm Kft. ügyvezető igazgatóját, a hiányosságok teljes körű feltárására, a felelősök kiderítésére, a szükséges munkaügyi eljárások lefolytatására, a visszaélésre lehetőséget adó gyakorlat azonnali megszüntetésére!

Felszólítjuk továbbá a Gotthárd-Therm Kft. felügyelő bizottságát, hogy ezt a folyamatot felügyelje! Számoljon be a képviselő-testületnek a vizsgálat eredményéről és tegyen javaslatot a szükségesnek tartott intézkedések megtételére!

Mi, a közös nyilatkozatot tevő képviselők, a felelőtlenül cselekvők helyett, elnézést kérünk valamennyi szentgotthárdi lakostól.


Szentgotthárd, 2017. március 29.


A közös nyilatkozatot tették:

Huszár Gábor – polgármester

Labritz Béla – alpolgármester

Kovács Márta Mária – képviselő

Virányi Balázs – képviselő

Dr. Haragh László – képviselő

Dömötör Sándor – képviselő

Dr. Sütő Ferenc - képviselő

Archív hírek