home > hírek > újdonságok
 
Keresés az egész oldalon:
 

 

 

Felhasználónév:

Jelszó:

Regisztráció
Elfeljtett jelszó?

 

 

 
 

 

 

Email beállítások, jelszó csere

 

 

 
Mi a kedvenc műsorod a Gotthárd TV-n?

Híradó

Képújság

Sportműsorok (kosárlabda/kézilabda)

Bepillantó

Mura-Rába TV

Mesepalota

Idősek magazinja

Kerekasztal

Testületi ülés

Kulturális műsorok

Egyéb
   
 
 

 

2016-06-26 14:11:17
A nyári ülés szünet előtti utolsó

Üléseznek a város vezetői

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. június 29-én (szerdán) 14.00 órakor
tartja soron következő ülését.

Az ülés helye: ROBERT LEEB terem

T Á R G Y S O R O Z A T:

1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

2./ A településrészek helyzetének vizsgálata.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

3./ Beszámoló az intézményekben az önkormányzat által folytatott munkákról
különös figyelemmel az önkormányzattal, SZET-tel, egyéb szolgáltatókkal (pl.
takarítás) való együttműködés tapasztalataira.
Előadó: Huszár Gábor polgármester

II. KÜLÖNFÉLÉK:

1. Településrendezési tervek felülvizsgálata – a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv elfogadása.

2. Hétközi-és hétvégi orvosi ügyeleti ellátás.

3. Szentgotthárd Egészségügyi Koncepciója 2016.

4. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató Alapból.

5. Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. („Partium” AMI) kérelme.

6. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása.

7. A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosítása.

8. Rábakethelyi városrészen nyílt csapadékvíz-elvezető árok, illetve új építési telkek kialakításához szükséges ingatlan tulajdonjogának rendezése.

9. Eladási ár meghatározása Sztg. 1689 hrsz.(Alessia 2004 kft. 9921 Vasalja 070/1 hrsz.).

10. Ingatlan vásárlási kérelem 2508/2 hrsz. (König Mátyás).

11. Szentgotthárdi 1684 hrsz-ú Sportpálya területrészének használata.

12. Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/17 hrsz-ú garázs bérbeadása.

13. Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz alatti autóbusz pályaudvar hasznosítása.

14. Közmeghallgatás.

15. A Gotthárd-Therm Kft ügyvezetői igazgatói tisztségének ellátása.

16. A Gotthard Therm Kft 2016. évi üzleti terve.

17. A Szentgotthárdi Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft 2016. évi üzleti tervének kiegészítése.

18. A Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó Kft 2016. évi üzleti terve.

19. Területvásárlás–telekhatár rendezés (Ropos Gábor).

20. Sztg. 04/14 és 04/16 hrsz-ú ingatlan felajánlása (Dr. Augustin-Gyurits Katalin).

21. Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Városért” kitüntetésre.

III. EGYEBEK:

Archív hírek