home > hírek > újdonságok
 
Keresés az egész oldalon:
 

 

 

Felhasználónév:

Jelszó:

Regisztráció
Elfeljtett jelszó?

 

 

 
 

 

 

Email beállítások, jelszó csere

 

 

 
Mi a kedvenc műsorod a Gotthárd TV-n?

Híradó

Képújság

Sportműsorok (kosárlabda/kézilabda)

Bepillantó

Mura-Rába TV

Mesepalota

Idősek magazinja

Kerekasztal

Testületi ülés

Kulturális műsorok

Egyéb
   
 
 

 

2017-01-29 19:51:16
Az év első ülése

Február 1-jén tartja Szentgotthárd Város Képviselő-testület ülését

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. február 1-jén (szerdán) 14.00 órakor
tartja soron következő ülését.

Az ülés helye: ROBERT LEEB terem

T Á R G Y S O R O Z A T

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete.
Előadó: Huszár Gábor polgármester

3. Beszámoló a Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkáról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester

II. KÜLÖNFÉLÉK

1. Beszámoló az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról.

2. Huszár Gábor polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.

3. Orvosi ügyeleti ellátás finanszírozása.

4. Csatlakozás csoportos villamos energia beszerzési közösséghez.

5. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ elhelyezése.

6. Kutyamenhely illetve ebrendészeti telep működtetése.

7. Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Civil Fórum közötti
együttműködési megállapodás elfogadása.

8. Őrségi kerékpárút kitáblázás.

9. Szalafő község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása
egyszerűsített eljárás, véleményezési szakasz.

10. Településrendezési eszközök módosítása.

11. Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.
(II.25) önkormányzati rendelet módosítása.

12. Kitüntetési rendelet módosítása.

13. Szentgotthárd-Zsida, Szépvölgyi utca lakóinak kérelme.

14. Részvény értékesítés (Nyugat-Pannon Reg. Fejl. Zrt.).

15. Szentgotthárd 0104/116 és 0104/118 hrsz-ú telkek belterületbe vonása.

16. Lakásvásárlási kérelem (Káldi Zsófia).

17. Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz alatti autóbusz pályaudvar bérbevétele.

18. Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti, 955/6/A/20 hrsz-ú garázs bérbeadása.

19. Dancsecs Rezső kérelme.

20. Felügyelő bizottsági tag megválasztása.

21. Közmeghallgatás.

22. Szentgotthárdi Ipari Park Kft. terület értékesítése (edel.Tischlerei GmbH).

23. Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által adományozható díjakra.

III. EGYEBEK

Archív hírek