home > hírek > újdonságok
 
Keresés az egész oldalon:
 

 

 

Felhasználónév:

Jelszó:

Regisztráció
Elfeljtett jelszó?

 

 

 
 

 

 

Email beállítások, jelszó csere

 

 

 
Mi a kedvenc műsorod a Gotthárd TV-n?

Híradó

Képújság

Sportműsorok (kosárlabda/kézilabda)

Bepillantó

Mura-Rába TV

Mesepalota

Idősek magazinja

Kerekasztal

Testületi ülés

Kulturális műsorok

Egyéb
   
 
 

 

2016-05-28 22:49:32
A szokásostól eltérően

A május végi rendes időponttól egy héttel később, június 1-jén ülésezik Szentgotthárd Város Képviselő-testülete

M E G H Í V Ó
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. június 1-én (szerdán) 14.00 órakor
tartja soron következő ülését.

Az ülés helye: ROBERT LEEB terem

T Á R G Y S O R O Z A T:
1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

2./ A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése.
Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások
új lakások építésének lehetőségeiről.
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés
tapasztalatairól.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

3./ Beszámoló az Hétközi-és hétvégi orvosi ügyeleti tevékenységről.
Előadó: Huszár Gábor polgármester

4./ Értékelés az önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai
ellátásáról.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

5./ Ipari park értékesítési, hasznosítási stratégiája.
Előadó: Huszár Gábor polgármester

II. KÜLÖNFÉLÉK:

1. Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése.

2. Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári zárva tartása.

3. Társadalmi Bizottságba tag delegálása.

4. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentgotthárdi Tagintézményének elhelyezése.

5. Nagyboldogasszony Plébánia támogatási kérelme.

6. Farkasfai földtulajdonosok vadászterületi bérleti díjának felhasználása.

7. A Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkormányzati támogatása.

8. Rábatótfalui SE kérelme.

9. Pályázati lehetőség önkormányzati feladatellátások fejlesztésére.

10. Közbeszerzési eljárások ellenőrzése.

11. Magyarlak község településfejlesztési koncepció véleményezése.

12. Rendezési tervek felülvizsgálata-beérkezett vélemények, észrevételek ismertetése. (későbbi postázással)

13. Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása.

14. Címer, zászló önkormányzati rendelet módosítása.

15. Szociális rendelet módosítása étkezési térítési díjváltozás miatt.

16. Rábakethelyi városrészen új építési telkek kialakításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának rendezése.

17. Ingatlan értékesítés Sztg. 0705/9; 070/16 és a 0696/10 hrsz. (Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság).

18. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és közös költség hátralékáról.

19. Lakáscélú támogatási kérelem.

20. Szentgotthárd, Árpád u. 11. szám alatti 955/6/A/16 hrsz-ú garázs bérbeadása.

21. Közmeghallgatás.

22. A Gotthárd-Therm Kft ügyvezetői igazgatói tisztségének ellátása.

23. Panorámafotók készítése Szentgotthárd nevezetes helyszíneiről.

24. Ingatlan vásárlási kérelem (Kósa Károly).

25. Kitüntetési javaslat a Szentgotthárd Város Közoktatásáért Díjra.

26. Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért” díjra.

27. Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja” kitüntetésre.

28. Kitüntetési javaslat a „Szentgotthárd Közszolgálatáért” kitüntetésre.

III. EGYEBEK:

Archív hírek