home > hírek > újdonságok
 
Keresés az egész oldalon:
 

 

 

Felhasználónév:

Jelszó:

Regisztráció
Elfeljtett jelszó?

 

 

 
 

 

 

Email beállítások, jelszó csere

 

 

 
Mi a kedvenc műsorod a Gotthárd TV-n?

Híradó

Képújság

Sportműsorok (kosárlabda/kézilabda)

Bepillantó

Mura-Rába TV

Mesepalota

Idősek magazinja

Kerekasztal

Testületi ülés

Kulturális műsorok

Egyéb
   
 
 

 

2016-08-29 21:08:37
Kezdődik az őszi ülésszezon

Szentgotthárd Képviselő-testület tanácskozik szeptember 1-jén

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. szeptember 1-jén (csütörtök) 14.00 órakor

tartja soron következő ülését.
Az ülés helye: ROBERT LEEB terem

T Á R G Y S O R O Z A T:

1./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Huszár Gábor polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

2./ Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Előadó: Huszár Gábor polgármester

3./ Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól –
különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól.
Beszámoló a szociális segélyezés helyzetéről, rászorultság állásáról.
Előadó: Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezető

II. KÜLÖNFÉLÉK:

1. Szentgotthárdi Kézilabda Klub hátraléka.

2. Az önkormányzat által adott sporttámogatások felhasználásának célszerűségi vizsgálata.

3. A Városi Gondozási Központ Szentgotthárd gépjármű értékesítése, új
gépjármű beszerzése.

4. Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület kérelme.

5. Szentgotthárd Hársas tó, művészi installáció.

6. Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve.

7. Szentgotthárd-Farkasfa Művelődési Ház parketta burkolatának felújítása.

8. 4/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása.

9. Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatának véleményeztetés utáni elfogadása.

10. Trekant Invest Kft. kérelme Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. beruházás kapcsán.

11. Ingatlan értékesítés Sztg.1689 hrsz.(Alessia 2004 Kft.9921 Vasalja 070/1 hrsz.)

12. Ingatlan vásárlási kérelem Sztg. 2875, és 2877 hrsz. (Dancsecs György)

13. Ingatlan vásárlási kérelem Sztg. 801 és 802 hrsz. (Kósa Károly)

14. Sztg. 785 hrsz-ú ingatlan felajánlása, Mesics Károly.

15. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és közös költség hátralékáról.

16. Közmeghallgatás.

17. A közösségi (iskola)busz további sorsa.

18. A termelői piaci üzlethelyiségek bérbevétele.

19. Szentgotthárd István király u. 04/14 és 04/16 hrsz-ú ingatlan vételár ajánlat csökkentése. (Dr. Augustin-Gyurits Katalin)

20. Rábakethelyi városrészen nyílt csapadékvíz-elvezető árok, illetve új építési telkek kialakításához szükséges ingatlan tulajdonjogának rendezése.

21. Kitüntetési javaslat az „Idősek az idősekért” címre.

22. Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által október 23. alkalmából adományozható díjakra.

III. EGYEBEK:

Archív hírek