Helyi hírek, Helyi érték, Helyi érdek.

Vállalkozásunk nonprofit módon biztosítja, hogy a helyi hírek is eljussanak mindenkihez.

Mert a fontos dolgok helyben történnek.

Felvételeink

Online tartalmaink és közösségünk

Facebook oldalunkra feltöltjük rendszeresen műsorainkat, amelyek így további több ezer emberhez jutnak el.

MEGALAKULÁS KIÉPÜLÉS FÜGGETLEN KÖZSZOLGÁLAT JELENLEG

A Városi TV megalakulása

Szentgotthárdon a Városi Televízió létrehozásának gondolata, illetve a kábelhálózat kiépítésének ötlete 1992-ben született meg. A megvalósítás csaknem egy évig nyugvóponton maradt, a helyi TV ügye csak ezután került ismét elő. Monek László Szentgotthárd akkori alpolgármestere vetette fel a médium létrehozásának ötletét. A '90-es évek elején készített felmérések, lakósági fórumok a terv megvalósítását indokolták, melyhez azonban mindenekelőtt egy kábelhálózat kiépítésére volt szükség. A képviselőtestület tagjai eltérő módon fogadták a kezdeményezést. A városatyák közül volt, aki a távolabb eső városrészek hátrányos helyzetét elemezte, más viszont halaszthatatlan ügyként tekintett rá, s esztétikai szempontból tartotta fontosnak, hogy a városból eltűnjön a parabolaantenna rengeteg.

A konfliktushelyzetet feltehetően az okozta, hogy a Városi TV támogatásáról nem az évi költségvetés tárgyalásakor döntöttek, hanem akkor, amikor már csak a tartalékok terhére lehetett megkezdeni a munkákat. A szavazáskor végül a képviselők közül ketten tartózkodtak, ketten pedig nemmel szavaztak. Így hét vokssal elfogadták a Városi TV alapításának tervét.

A kábelrendszer kiépítése Szentgotthárdon

Szentgotthárdon a '90-es évek elején egy ún. közösségi antenna rendszer működött, ami nem igazán volt korszerű. A kábelrendszer kiépítését 1994 májusában kezdték, tervezője Németh László volt. Korábban az építkezések során minden házat elláttak egy központi antennával, így egy főállomás és a városban szembetűnő antenna rengeteg biztosította azt, hogy a TV csatornák eljussanak a lakásokba. Az évek során ezek a régi rendszerek sorra meghibásodtak, javíttatásuk pedig a lakóházaknak tulajdonosaira jelentős költségeket rótt. Az ezt követően kiépített ún. soros hálózatok sem tudták kielégíteni az igényeket. Ez a megoldás nem tette lehetővé a csatorna-bővítést, az egyes lakásokban élők nem kérhettek különböző program csomagokat és extra szolgáltatások nyújtására sem volt lehetőség. Napról-napra egyre több minőségi probléma merült fel, a berendezések korszerűsítésre szorultak. Ilyen előzmények indokolták az ún. csillagpontos rendszer kiépítését a minőség és bővíthetőség jegyében.

Ma már van arra mód, hogy minden lakás program csomagot választhasson, ha szükséges most már HBO-t is kérhetnek egymástól függetlenül az előfizetők. Ezt a hálózatot kellett minden épületben megvalósítani, figyelembe véve, hogy karbantartható és bővíthető legyen.

E szempontok mellett a tervezésnél a jövőre is gondolni kellett. Minden épület ellátását figyelembe kellett venni, függetlenül attól, hogy a kivitelezés kezdetén kérte e egy adott ház a rendszerhez kapcsolódást vagy sem. Ha ma például Szentgotthárdon a Hunyadi úton egy lakó elő szeretne fizetni a kábelrendszer szolgáltatásaira, a televízió ügyfélszolgálatán jelzett igényét követően a rendszertervek alapján előkereshető, hogy az épület melyik csillagponton van, így az ügyfél már rövid időn belül nézheti az adásokat. A kivitelező csapat jó szakmai előélettel rendelkezett, több hasonló rendszer kivitelezése fűződött nevükhöz. Először a főállomás kiépítésére került sor, melyet a következő kivitelezési ütemben a városrészek különböző területeinek az ellátása követett.

A kábelhálózat kiépítése több lépcsőben valósult meg: első körben (1994) a városközpont hat utcája és a főállomás kiépítésére került sor. Az akkori becsült előfizetői szám 300 körül mozgott. Ezt követte (1995) a zsidai fejlesztés, majd (1996) a Rába, a Széchenyi út ás a Zsida patak által határolt terület kiépítése, ahol kb. 500-an fizettek elő. Negyedik körben (1997) a kethelyi városrész és a Rába - vasút közti terület, végül (1998) Rábatótfalu eleje és Máriaújfalu kábelhálózata következett. Ezzel az öt lépcsővel mintegy kétezer háztartás kapcsolódott be a hálózatba, s egyre nagyobb területen vált foghatóvá a televízió műsora.

Független Televízió

A GotthárdTV mint, csatorna a kétezres években vegyes struktúrában működött: a műsorgyártást elsősorban az akkor már 3200 lakásban elérhető kábeltelevíziós szolgáltatás finanszírozta, évek óta nem volt szükséges Önkormányzati támogatás.

Szentgotthárd városának 2004-2006 években gazdálkodásában bekövetkező változások, már a 2006 évi választásokon megfogalmazott programok szerint cél volt a Televízió önkormányzati eladása. A televízió, mint profitábilisan működő vállalkozás eladása ideiglenes megoldást biztosított a 2008 végére közel 470 millió forintos hiánnyal gazdálkodó Önkrományzat számára. A végül 2010 évben meghirdetett privatizációs pályázat során gyakorlatban management buyout történt, azaz az akkori cégvezetés hiteleken keresztül tulajdonjogot szerzett. A 160 milliós értékbecslést követően 180.000.000 Forintért került sor a kivásárlásra. A privatizáció sikeresnek tekinthető, a pénzáramlás lehetőséget adott a városi kötelezettségek átütemezésére is, így Szentgotthárd városa megőrizte a fizetőképességét a 2008-s pénzügyi válság és azt követő kormányzati megszorítások idején is.

Gotthárd 2010 évet követően.

A GotthárdTV a 2010-s évek elején elvesztette egyik alapfeladatát: a szentgotthárdi ülésekről való közvetítést, amelyet azóta az érdeklődők csak online követhetnek, ezzel az utolsó önkormányzati bevételétől is elesett a vállalkozás. A gyártott műsoraink végén ezt követően megjelent az önkormányzati támogatás hiányáról szóló tájékoztatás. A GotthárdTV működési hátterének köszönhetően ettől függetlenül működött tovább, és végzi közfeladatát.

Függetlenségünk sosem jelentett ellenzékiséget vagy bármilyen más elkötelezettséget: habókos aki valaha így gondolkozott. A közszolgálatunk lényege mindig is minden esetben a helyi értékek védelméről, helyi érdekek képviseletéről, helyi hírek közléséről szólt. Mindenkinek teret adunk, és teret adtunk aki hozzátudott tenni az itt élők életéhez.

2019 évben portfóliótisztitás történt: ezt követően a televízió tisztán műsorgyártással foglalkozik, míg a JuPiNet Távközlési Kft. mint tulajdonos csak távközlési szolgáltatásokat biztosít. Az átállást követően sem változott a cégek eltökéltsége a közfeladatának ellátásával kapcsolatosan: a növekvő elérésnek köszönhetően már közel 8000 háztartásban elérhetőek műsoraink, és a növekedésünk tovább folytatódik.

A médiaszolgáltatási tevékenységét a Médiatanács a Médiatanács Támogatási Program keretében támogatja.

Hirdetés a tévében

Hirdetése közel 8000 háztartásba jut el azonnal, akár több héten keresztül.

Vállalkozásunknál lehetőség van különböző hirdetések és megjelenések megrendelésére. Cégek számára nyitott például PR tartalmak és megjelenések megrendelése, amelyek esetén egyedi ajánlatokat készítünk. A gyártott műsorok között megjelenő képújság statikus(állókép) és dinamikus(rövid videók, animációk, vagy adatcsomagból automatikusan változó) tartalmak megjelenítését teszi lehetővé.

A hirdetési forma lényege egyfajta "belebótló" logika: a televíziót kapcsolgató néző a csatornák váltogatása közben belefut a hirdetésbe, amely jellemzően 15-20 másodpercen keresztül olvasható, majd a következő jön. Átlagosan 4-5 perc után ismétlődik újra a hirdetés.

A hirdetési megoldás alkalmas cégek számára "brand" jellegű általános bemutatkozás közzétételére, valamint egyedi ajánlatok, termékek reklámozására is. Magánszemélyek jellemzően szolgáltatásokat, eladó ingatlanokat, autókat tesznek fel a hirdetések közé. Cégünk kiemelten hasznosnak találta a hirdetést műszaki cikkekink kereskedelme esetén: közel 400 eladott készülékünkket csak itt hirdettük meg sikeresen.

Amennyiben hirdetést szeretne feladni, írjon cégünk részére a televizo@gotthardtv.hu címre, vagy lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatainkkal.

Távközlési tartalmak

A Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kft. továbbra is rendelkezik a 9970 Szentgotthárd Mártírok 2. címen ügyfelekkel.

Kábeltelevíziós ÁSZF(Kattints)

A gyakornokainkkal szemben minden alkalommal csak egyetlen elvárást teszünk: a gyártott anyag legyen mindig kicsit jobb, mint az előző.

Korábbi dokumentumok

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz 2022.08.01 Letöltés Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz 2022.04.01 Letöltés Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz 2021.10.01 Letöltés Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz 2021.07.01 Letöltés Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz 2021.10.01 Letöltés Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz 2021.10.01 Letöltés Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz 2020.12.01 Letöltés Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz 2020.12.01 Letöltés

Aktuális csatornakiosztás (Kattints)

Legfrissebb csatornakiosztásunkat mindig a JuPiNet.hu weboldalról érhetik el, a két cég kínálata azonos Szentgotthárd településen.

Hangolási segítség (Kattints)

Vállalkozásunk csak digitális, DVB-C csatornakiosztással rendelkezik változás esetén előfordul, hogy hangolni szükséges a készülékeket.

Internetes ÁSZF(Kattints)

A programunk fontos eleme a kezdetektől, hogy folyamatosan növeljük a gyakornokok felelősségét és olyan helyzetek elé állítsuk őket amikor valóban döntéseket hozhatnak. Felnőttként nehéz empatikusan visszagondolni, de egy tizenéves számára ritka érték a szabad alkotás, önállóság, megtapasztalható következményekkel.

Korábbi dokumentumok

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz -2022.07.01 Letöltés Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz - 2020.09.01 Letöltés

Csomagok és kalkuláció(kattints)

Szentgotthárdi kínálatunkkal kapcsolatosan a jupinet.hu oldalon gyorsan megtervezheti otthoni szolgáltatásait.

Panaszügyi tájékoztató(kattints)

Előfizetői panaszügyi tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138.§ (2) bekezdése alapján

Miért ajánlott a kisgyerekek számára szűrőprogramot használni?

Vállalkozásunk, a JuPiNet Távközlési Kft. számára fontos az, hogy a szolgáltatásunk használata közben a legkissebbek és legidősebbek is biztonságban érezzék magukat. Ezen aloldal célja, hogy egy összeállítást adjon az elérhető segédprogramokról és fontos, általános ismeretekről, amely a biztonságos internetezéshez szükséges. A szűrő- és követőprogramok megfelelő eszközök arra, hogy a legkissebbek számára egy zárt és biztonságos, elszeparált részt hozzunk létre a számítógépen, okostelefonon, tableten. Természetesen ugyanilyen fontos, hogy a tudatosságra neveljük őket az online tevékenységükkel kapcsolatban. A médiatudatosság, és az online felületek átgondolt használata ugyanis rendkívül fontos képesség, amely megóv mindenkit attól, hogy rossz élmények érjék ha az internetet használja.

Norton Family

A Norton Family szűlői felügyelek szoftvere személyre szabható tartalomszűrő szolgáltatása feltelepíthető a család számítőgépeire, ahol megfelelően konfigurálva teljes védelmet nyújt. A JuPiNet Távközlési Kft. ezt a szoftvert javasolja mindenki számára, aki szeretné hogy gyermeke biztonságosan fedezze fel az internetet magának.

Tovább a Norton Family oldalára!

Microsoft Family Safety

A Microsoft Family Safety az okoseszközökbe(Android, Windows, Xbox) beépülve valósít meg tartalomszűrő- és időkorlát beállításokat amellyel könnyen szabályozhatóak a legfiatalabb családtagok online tevékenységei. A folyamatos online felügyelet mellett helymeghatározást is tartalmaz az applikáció, így egyszerre követhető is a gyerek offline időtöltése is a távolból.

Tovább a Microsoft oldalára!

NMHH szűrőszoftver ajánlásai

Amennyiben többet szeretne tudni a témáról, felügyeleti szervünk az NMHH által a témában megfogalmazott ajánlásait itt találja. A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal felismerve a társadalom felelősségét a kiskorúak jogainak – így elsősorban egészséges és biztonságos személyiségfejlődésük – érvényesítése tekintetében, továbbá a médiaműveltségük és a médiatudatosságuk fejlesztése érdekében az alábbi ajánlásokat fogalmazza meg:

Tovább az NMHH oldalára! NMHH által vizsgált szűrőprogramok listája!

SaferInternet videók

A Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat valamint a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. együttműködésében készült fiataloknak szóló videók az aktuális veszélyekkel foglalkoznak az interneten. A videók gyerekek számára közérthetően foglalkoznak az olyan témákkal mint a Cyberbullying, személyes adatok védelme, netikett, vagy éppen az Ő felelőssége a közösségi oldalakon.

Tovább a SafeInternet videókhoz!

Android és iOS megoldások

Egyre gyakoribb, hogy a szülők a legkisebb gyermekek számára is mobilt vagy táblagépet vásárolnak. Természetesen ezeken az eszközökön is használhatunk tartalomszűrő és -korlátozó megoldásokat, válasszunk androidos operációs rendszerű eszközt, vagy Apple által gyártottat. Ahogy minden rendszer esetén, természetesen ennél is fontos, hogy a szülő következetesen adminisztráljon, és csak a szükséges ideig, hiszen a gyerekek egy adott kor után rendkívül találékonyak tudnak lenni a korlátozások kijátszásában.

Android szűrőprogramok listája

iOS szűrőprogramok beállítása

Távközlési ügyfeleink figyelmébe

Vállalkozásunk megmaradt szerződéses ügyfelei a JuPiNet.hu oldalon látható ajánlatokat azonos ár és azonos feltételek mellett választhatják. Látogassan el távközléssel foglalkozó oldalunkra további részletekért.